Mörby:Opaginerad 2

A   Hägar hålmen eller Diurgard
B   Erlandzholmen
C   Säby Ängien
NB   Erlandz holmens lille hålma
D    Säby
E   ?amble Byswijk
F   Browijken

(Text på kartan:)

Gilberg

Alaby

Nääss

Esterna Kyrkia

Kyrkioby

Ladugårdh

Mörby

Rånäs

Söderby

Sätra Kyrkia

Swerlinge