Mörby:Opaginerad 3


(Rågångskarta:)

Skräddere torp

Wädre?Cwäkar torp

Tyrans by

Jurssby ägor

Ty<r>ans torp

Kiärr

Landzwägen till Mörby

Hösta ägor

Rattemåsen?

Gamble Gåttröra wägen

Gåttröra ägor

Store Ronn?? mosa

Slätt måsen

Scala ulnarum