Mörby:Opaginerad 4


1   Hafwa dalkerlerne rothuggit
    till                                 2 5/32 tunnland
2   Een parck är rensat      4 26/32 tunnland
3    Een plaan är resat till   3 ½ tunnland
4    Plaan är rensat till        3 7/32 tunnland
5    Plan är rensatt till        4 3/8 tunnland
                                        18 tunnland 2 capland

6    Een åckerwret
7    Een åcker linda
8    Twänne humblegårder

(Text på kartan:)

Sörr ägoor

Tyrans ägor på denne sijdan

Tyrans skogh

Gamalt swedie

Kiärr

All kiärr

gamalt swedierland

Qwarn ängen

Sörr Lacus

Sör ängen

Diurgårdzängen

Diurgården

Sandwijken

Fagerudden

Tegelwijken

Swedie landh

Kiär

Ladugårdz gärde möther här

Trägården

Mörby

Scala Ulnarum