M2:reg1(Vänster sida:)
Reviderad och jemförd med registret af jordeboken

år 1821 af A. W. Iggbergh.

+ beteknar vid revideringen införde ställen.


(Höger sida:)
                         Halland.

Härads nampn.     Sochne nampn.    Hemmans eller bye nampn.    Chartan folio.

Tönnersiö.            Breared.               Bögelt.                                      64.
                                                        Giyltige.                                     1.
                                                        Skiäftesboda.                             2.
                                                        Skiärckeredz torp.                     3.
 Dito.                    Enslöff.                 Yttrahertered.                            4.
                                                         Jordzboda.                                5.
                                                         Säteriet Ettarp.     }
                                                         Backen.               }
                                                         Ramkull.              }
                                                         Knorren.              }
                                                         Kållinge.               }                   6.
                                                         Ryggebohl.           }
                                                         Lynga.                  }
                                                         Smestufvan.          }
                                                         Boarp.                  }
                                                         Släggarp.                                    7.
                                                         Östra Hertered, jemte hemmanet                          
                                                                                  Norrtorpa skog. 8.
 Åhrsta.                 Eftna.                   Ugglarp.                                      9.
                             Åhrsta.                 Blixtorp.                                    10.
                             Krogzered.           Yered.                                      11.
                                                          Tångabo.                                 12.
                                                          Mellom Stigzered.                    13.
                                                          Östra Stigzered.                       14.
                             Drängzered.          Fagrilt.                                      15.
                                                          Sandzered.                               16.
                             Gunnarp.               Togaliunga.                               17.
                                                          Yttra Bälsilt.                              18.
                             Winberg,               Fauråhs.                                    19.
                                                          Jonstorp.                                   20.                       
Fauråhs.                Morupp.               Backhult.                                   21.
                                                         Siöbohl.                                     22.
                                                         Lunngård.                                  23.
                                                         Sotared.                                    24.
                                                         Breåhs.                                      25.
                                                         Ryy.                                          26.
                             Sibbarp.               Giödeby.                                   27.
                             Gunnarp.              Kornarp.                                   28.
                                                         Kiärnebögel.                              29.