M2:reg2
Fauråhs.             Lyngby                 Skarap.                                     30.
                                                      Ågård.                                       31.
                                                      Hösten.                                      32.    
                          Kiälhe.                 Hulta.                                         33.
                          Stafsinge.             Stafsinge by.                               34.
Himble.              Skiällinge.            Puckared.                                   35.
                          Tvåger.               Stenen.                                        36.
                          Linelberg.            Linelberg.                                    37.
                                                     Tuönninge by.                             38.
                          Rolstorpa.           Bråtåhs.                                      39.
                                                     Ackulla.                                      40.
                                                     Hagzered.                                   41.
                                                     Hafstorp.                                    42.
                                                     Ahleslöf.                                      "
                                                     Ugglarp.                                      "                                                      Steenstorp.                                  "
                                                     Tingsåhs,   jemte någon skog    
                                                                      till Bråtås.                   43.
                                                     Kushult.                                      44.
                                                     Rollstorp o Maten.                      44 1/2.
Fiähre.                Örmevalla.         Kiärret.                                        45.
                           Walda.              Torsbo.                                        46.
                                                    Hornerup, med effterföljande torp. 47.
                                                    Kiärret, Helfvete eller Back,           "
                                                    Strandli, Ken, Rumpen, Stora         "
                                                    Plomhult, Lilla dito, Bäcken.           "
                                                    Börsåhs.                                        48.
                                                    Walda säterij.                                49.
                                                    Toråhs.                                           "
                                                    Torpet Backen.                               "
                            Slääp.               Sährös säterij.                               50.
                                                    Anebu.                                          51.
                                                    Lilla Gundahl.                                52.
                                                    Algudzered.                                  53.
                             Lindomme.      Anderstorp.                                  54.
                                                    Hällesåhs.                                     55.
                                                    Kimmesbo.                                   56.
                           Giällinge.           Fugelsång.                                     57.
                                                    Dugatorp.                                     58.
                           Hanhals.            Sättunge.                                      59.
                                                    Grässälle by.                                 60.
                           Fiäråhs.              Ullsbäckz by.                                61.
                           Elssager.            Ahlafors.                                       62.
                           Töhlöss.             Hede.                                           63.
Tönnersiö.           Breared.             Bögilt.                                          64.


Reviderat den 281 april  anno 1701.


_________________
1Fel för 8?