M2:2a(Nedre högra hörnet:)
2.
Brearedz
sochen
Tönnersiöö
härad.