M2:4a(Nedre högra hörnet:)
Ensslöf sochen,
Tännersiöö härad.