M2:6c(Karttext:)
Här tillstöter Harbäcksiltz skough.
På dhenne sijdan är Stenbyes skogzmarck.
Nordrebäck.
Kulle.
Högåhsmåse.
Torpet Ramkull.
Wintermåsen.
Stenigh liungmarck, slät uthan scough.
Säterijet Ettarps skough.
Skiynckemåse.
Kulle.
Säterijet Ettarps äghor.
Abboremåse.
Skiön klacken.
Abboresiön brukas intet.
Allmenningen samman fäladz bokscough till Ettarp, så och Enslöfz by af 9
  hemman föruthan Nortorp hemman 1.
Nortorps scough.
Bokscough.
Abborehultet.
Torpet Kållinge.
Åkerlyckia.
Åkerlyckia.
Måsa.
Giöl.
Smestufwan.
Åker och ängmarck.
Söderbäck.
Fiäremåsen.
Fiäremåsen.
Stensmåse.
Här tillstöter Öfwra Herteredz scough och marck.
Här tillstöter Fänadz utmarck till Enslöfz by.


(Under skalan:)
Scala ulnarum som är 1/2fften mindre till scougens aftagande
emot dhen scala som åker och äng är aftagen.