M2:16a(Nedre högra hörnet:)
16.
Drängzered  sochen.
Åhrsta härad.