M2:17a(Nedre högra hörnet:)
17.
Gunnarp sochn
Åhrsta härad.