M2:33a(Nedre högra hörnet:)
33.
Kiälsse sochn
Fauråhs härad.