M2:35a(Nedre högra hörnet:)
35.
Pukared.
Himble härad.
Skiällinge sochen.