M2:39a(Flik baksida:)
Bråtåhs.

39.
Rolsstorpa sochn.
Himble härad
Reviderat och app 1723.