M2:40(Nedre högra hörnet:)
40.
Rolsstorpa sochn
Himble härad
Reviderat och app
1723.