M2:43a(Baksida:)
43.
Tingåhss.

Reviderat och app
1723.
43.