M2:44c(Baksida:)
44 1/2.

<   >ne hemman i provincien
<   >p och Muten, som gen-
<   > Bleckert Wachtmeister
<   >n och till bristens fyllnad.
<   > konglig mayt och cronan.