M2:57b



(Baksida:)
57.
Fuglesångh.
57.
Giällinge sochn.
Fiähre härad.