M2:61a(Nedre högra hörnet:)
61.
Fiähråhs.
Fiähre härad.