M2:62a(Baksida:)
62.
Ellssager sochn.
Fiähre härad.