M2:64a(Baksida:)
64.
Bögilt
uthi
Tönnersiö härad
och
Breare sochn.