N1:parm3(Pärm insida:)
Reviderad och jemförd med jordeboken och registret
hvilken förstnämnde nu folande anvisning blif-
vit införde under +!    Stockholm i december 1851
                 Helander.