N1:reg1   Bohuus lähn.

Härad.                  Sochn.                    Hemman.                    Chartan
                                                                                               No.
Säfwedahl.            Örgryte.                 Torpane.                         63.
                             Landwetter.            Bårhult
                                                           Tahult.                 }          1.
                                                           Landwetter.
Sörbögdens           Hede.                     Reosröd.                         2.
Fräckne.                Grinneröd.              Backa.                            3.
                             Resteröd.                Strand.                }          4.
                                                            Söög.
                                                            Restnääs.                        5.
Torpe.                   Westerland.             Rööd.                             6.
                                                            Åby.
                              Hiertum.                 Hiertum.                          7.
Nordre.                  Norum.                  Fråstorp.                         8.
                                                            Piökeröd.                        9.
                              Hullta.                    Harkarsröd.                   10.
                              Sohlberg.               Ingestorp.                       11.
                                                            Tållaröd.
Torpe.                    Wästerland.            Bäck.                            12.
                                                            Rööd.                            13.
                                                            Brunneröd.
Nordre.                  Giörlanda.              Kyrckieby.                     14.
Söndre.                  Råmmeland.           Kårswattnet.
                                                            Bookedahlen.
                              Lycke.                    Klåfwarön.                     15.
                              Torsby.                  Trädahl.
                              Harestad.                Kåhlstorp.                      16.
Tanumb.                 Luur.                      Tårp.                              17.
                              Tanumb.                  Åseröd.                         18.
                                                             Uhlmekiärr.                    19.
                                                             Wijk.                              20.
                                                             Eigde.