N1:reg2     Bohuus lähn.

Härad.                 Sochn.                    Hemman.                       Chart
                                                                                                 no.
Tanumb.              Tanumb.                 Ryk.                                21.
                                                          Tyft.
                                                          Semb. (nedergården)      22.
                                                          Stora Ulfwesku.
                                                          Gården.                           23.
                                                          Lilla Höghem.
                                                          Tägneby.                         24.
                                                          Biörneröd.                       25.
                                                          Lycke.                             26.
                                                          Witlycke.
                                                          Orrekläpp.                       27.
                                                          Lycke Lilla.
                                                          Oustårp.                          28.
                                                          Sotårp.
                                                          Ahlwijken.                       29.
                                                          Hwitewall.                       30.
                                                          Anneråhs.                        31.
                                                          Oppen Stora.                   32
                                                          Slänge.
Qwille.                 Swänneby.             Sandbäck Öfre.                33.
                            Qwille.                   Solum.                             34.
                                                          Ödsmåhl.                         35.
                                                          Sohlbräcke.
                                                          Torpane.                          36.
                                                          Åbrått.
                                                          Nohledsteen.                    37.
                                                          Bräcke.
                                                          Torp.                               38.
                                                          Bährby.
                                                          Hielpesteen.                     39.
                                                          Skista.                              31.
                                                          Norrby.