N1:reg3       Bohuus lähn.

Härad.                 Sochn.                    Hemman.                        Chart
                                                                                                    no.
Wätte.                 Skill.                       Tararkröd.                         40.
                                                          Hämmen (Wästergården)  41.
                                                          Skiär.                                42.
Sotenäs.              Bärfendahl.              Lindahlen.
Tiörns härad.      Stenkyrckia.            Ösnääs.                             43.
                                                          Bäck.
                                                          Åkerwijken.                      44.
                                                          Räfland
Onrost härad      Langeland.               Öster Röra.                       45.
Östra.                                                 Krokana.                          46.
                                                          Bräcke.                             47.
                                                          Åsten.
Dito                    Röör.                      Heenå.                               48.
Wester härad.                                   Kåcketårp.                         49.
                           Morlunda.               Kongzwijken.                     50.
                                                         Ebildslätt.                            51.
                                                         Bärg.
Orrost Östra        Möckleby.             Kåryd.                                52.
                                                         Almag.
Stångenääs.          Brasta.                  Brastaby.                             53.
                            Broo.                    Ingaröd.                               54.
                            Broo.                    Miölbärg.                             55.
Stångenäs.            Lyse.                    Toreröd.                               56.
                                                         Ahlsbäck.                             57.
                                                         Finsbo.
Tunge.                  Tosse.                   Fibendahl.                            58.
                                                         Troneröd.
                            Foss.                     Ödsmåhl.                             59.
                                                         Siäleröd.                               60.
                            Håby.                    Torp.                                    62.
                                                          Ekunääs.