N1:reg4      Bohuus lähn.

Härad.                  Sochn.                     Hemman.                           Chart
                                                                                                       no.
Säfvedahls.           Örgryte.                    Tårpane.                            63
Askkinds.             Råda.                        Kinbogården.
                            Askkinds.                  Knapegården.                    64.
                                                             Amnerö.
                            Frölunda.                   Ängåhs.                             65.
                                                             Tåfta.
                            Fästbärg.                   Hålycke.                            66.
                            Kållerö.                     Tullebo.


                         Reviderat den 19.   1701.