N1:1a(Tom sida:)
No 1.
Bårhult, Tahult och
Landvetter i Bohus län
Säfvedahls härad och
Lanvetter sochn.