N1:1c(Tom sida:)
Giötheborgh och Bahuus lähn, Bårhult, Tahult och Landwetter, Säfwedals häradt.

Reviderd anno 1708.