N1:2a(Tom sida:)
No 2
Reorsröd i Bahus lähn,
Sörbygdens härad och Hede
sochn.

Reviderad anno 1708.