N1:3a(Tom sida:)
No 3.
Backa i Bohus län,
Inlands fögderie och
Grinneröd sochn,
Fräckne härad.

Reviderad anno 1708.