N1:4a(Tom sida:)
No 4.
Strand och Hogh,
Bahus län, Frächne härad
och Resteröd sochn

Reviderad anno 1708.