N1:5a(Tom sida:)
No 5.
Restnäs i Bahus län
Inlands fögderie och Re-
steröd sochn.

Reviderad anno 1708.