N1:6a(Tom sida:)
No 6.
Rööd och Åby i Ba-
hus län, Inlands fö-
derie och Vesterlands
sochn.
Tårpe härad.

Reviderad anno 1708.