N1:7a(Tom sida:)
No 7.
Hiertum i Bahus län,
Inlands fögderi och Hier-
tums sochn, Tårpe härad.

Reiderad anno 1708.