N1:8a(Tom sida:)
No 8.
Fråstårp i Bahus län,
Inlands fögderie och
Norum sochn,
Nordre härad.

Reviderad anno 1708.