N1:9a(Tom sida:)
No 9.
Piökeröd i Bahus lähn,
Inlands fögderie och
Norum sochn,
Nordre härad.

Reviderad anno 1708.