N1:10a(Tom sida:)
No 10.
Harkersröd i Bahu<s>
lähn, Inlands fög-
derie och Hulta sochn.
Nordre härad.