N1:12a(Tom sida:)
No 12.
Bäck i Bohus lähn
Inlands fögderie och
Wästerlands sochn.

Reviderad anno 1708.