N1:13a(Tom sida:)
No 13.
Röd och Bruneröd i Bahus
lähn, Inland fögderie och
Västerlands sochn.

Reviderat anno 1708.