N1:14c(Tom sida:)
No 14.
Kyrkieby, Korsvattnet
och Bokedahlen i Bohus
län, Inlands fögderie, Södre
och Norre härad och Rom-
melands sochn.