N1:15a(Tom sida:)
Klåfwarön uti Lycke sochn  }   Söndre
Trädahl uti Torsby sochn          härad.

Reviderad anno 1708.