N1:15c(Tom sida:)
Giötheborgh och Bahuus lähn, Klåfweröön och Trädahl i Söndre häradt.