N1:15d(Tom sida:)
No 15.
Klåfverön, Bohus län,
Södre härad, Lycke sochn,
Trädahl, Bohus län,
Södre härad, Torsby sochn.