N1:16a(Tom sida:)
No 16.
Kåhlstårp i Bahus
lähn, Inlands fögderi
och Haresta sochn,
Sundre härad.

Reviderad anno 1708.