N1:17a(Tom sida:)
No 17.
Tårp i Bahus lähn,
Tanumb härad och Luur sochn.

Reviderad anno 1708.