N1:18a(Tom sida:)
No 18.
Åseröd i Bahus lähn,
Tanumb härad och sochn.

Reviderad anno 1708.