N1:20a(Tom sida:)
No 20.
Wijk och Eigde i Bahus
lähn, Tanumb härad och s<ochn>.

Reviderad anno 1708.