N1:21a(Tom sida:)
No 21.
Ryk och Tyft i Bahus
lähn, Tanumb härad och sochn.

Reviderad anno 1708.