N1:22a(Tom sida:)
No 22.
Semb och Ulfveskie
i Bahus lähn, Tanumb
härad och sochn.

Reviderad anno 1708.