N1:23a(Tom sida:)
No 23.
Gården och Hoghem
i Bahus lähn, Tanumb
härad och sochn.

Reviderad anno 1708.