N1:23b(Rubrik:)
Geometrisk charta öfwer Gården och Houghem
i Bahuus lähn, Tanumb häradt och sochn belägne.